Góc nhìn thị trường qua dữ liệu COT

Cập nhật lúc 14:54 26/06/2023
Báo cáo Commitments of Traders (COT) là một báo cáo hàng tuần được công bố bởi Cơ quan Quản lý Tiêu chuẩn Hợp đồng Hàng hóa (CFTC) tại Hoa Kỳ. Báo cáo COT cung cấp thông tin về các vị trí giao dịch và hoạt động của các nhà giao dịch trên các thị trường tương lai.

Trong báo cáo COT thì Commercial và non-Commercial là các thành phần nào trong thị trường, giải thích góc nhìn thị trường qua dữ liệu đó ra sao?

Báo cáo COT chủ yếu tập trung vào các thị trường tương lai và tùy chọn của các sản phẩm hàng hóa như năng lượng (dầu, khí đốt), kim loại quý (vàng, bạc), nông sản (lúa mì, đậu tương) và các chỉ số tài chính (S&P 500, Dow Jones). Mọi người có thể xem dữ liệu COT tại: https://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm

Dữ liệu COT 20 tháng 6 2023
Dữ liệu COT 20 tháng 6 2023

Thông tin chính trong báo cáo COT bao gồm các vị trí net (tổng số lượng hợp đồng Mua trừ đi số lượng hợp đồng Bán) của các nhóm nhà giao dịch chính, bao gồm Commercial, Non-Commercial và Non-Reportable (nhà giao dịch nhỏ).

Trong báo cáo Commitments of Traders (COT), "Commercial" và "Non-Commercial" là hai thành phần chính được sử dụng để phân loại các nhà giao dịch trên thị trường.

1. Commercial

Commercial traders là các nhà giao dịch thương mại, thường là các công ty hoặc tổ chức có liên quan trực tiếp đến sản xuất, tiêu thụ hoặc kinh doanh sản phẩm hàng hóa mà thị trường đang giao dịch. Các nhà giao dịch thương mại thường sử dụng hợp đồng tương lai hoặc tùy chọn để bảo vệ và quản lý rủi ro giá cả trong quá trình sản xuất và kinh doanh. Họ tham gia thị trường để đảm bảo giá cả ổn định và bảo vệ lợi nhuận của họ. Các nhà giao dịch thương mại bao gồm các công ty năng lượng, công ty nông nghiệp, công ty khai thác mỏ, và các công ty sản xuất hàng hóa khác..

2. Non-Commercial

Non-commercial traders là các nhà giao dịch không phải là công ty hoặc tổ chức thương mại. Thay vào đó, họ tham gia vào thị trường tương lai với mục tiêu đầu tư hoặc lợi nhuận từ biến động giá cả. Các nhà giao dịch non-commercial bao gồm các quỹ đầu tư, các quỹ hedge, các quỹ đầu tư cá nhân và các nhà giao dịch cá nhân. Đối với nhà giao dịch non-commercial, việc dự đoán và kiểm soát rủi ro giá cả để tạo ra lợi nhuận là mục tiêu chính.

Vậy qua dữ liệu Commercial và Non-Commercial chúng ta cần hiểu thông tin “ cả hai ( Commercial và Non-Commercial ) đang nghĩ gì ? ví dụ trong ảnh trên GOLD có Non-commercial Long 229,308 Short 66,333 – Commercial Long 121,419 Short 307,956 điều mấu chốt phải hiểu Commercial họ mục đích là hedging nên khi nghĩ thị trường tăng thì họ short, nghĩ thị trường giảm thì họ Long để bảo vệ ổn định đến sản xuất, kinh doanh nên bản chất Long của GOLD là Non-commercial Long 229,308 và Commercial nghĩ là Long là 307,956( họ đi Short).

Tổ chức Commodity Futures Trading Commission (CFTC) của Hoa Kỳ sử dụng phân loại này để theo dõi và báo cáo thông tin về các vị trí giao dịch và hoạt động của các nhà giao dịch trên các thị trường tương lai. Thông tin từ báo cáo COT có thể cung cấp cái nhìn tổng quan về quy mô và hướng của các nhóm nhà giao dịch này, giúp các nhà đầu tư và người tham gia thị trường đánh giá và đưa ra quyết định giao dịch thông minh.

Vậy qua dữ liệu Commercial và Non-Commercial

Báo cáo COT có thể sử dụng để:

  1.  Phân tích tâm lý thị trường: Báo cáo COT có thể cung cấp thông tin về tâm lý thị trường, bao gồm nhận định của các nhà giao dịch thương mại và các nhà giao dịch không thương mại về hướng giá cả tiềm năng của một sản phẩm cụ thể.
  2. Xác định xu hướng thị trường: Bằng cách theo dõi sự thay đổi trong vị trí net của các nhóm nhà giao dịch, báo cáo COT có thể giúp xác định xu hướng thị trường. Ví dụ, nếu các nhà giao dịch không thương mại tăng vị trí net dài, điều đó có thể cho thấy họ tin rằng giá sẽ tăng.
  3. Đánh giá tiềm năng rủi ro: Báo cáo COT cung cấp thông tin về quy mô và hướng của các nhà giao dịch chính trên thị trường. Điều này có thể giúp các nhà đầu tư và người tham gia thị trường đánh giá và đưa ra quyết định giao dịch thông minh, đồng thời đánh giá tiềm năng rủi ro và biến động giá cả.

Báo cáo COT là một công cụ hữu ích trong phân tích thị trường, nhưng nó cần được sử dụng kết hợp với các công cụ và phân tích khác.